Anne Baba Seminerleri;

Nasıl Bir Anne/Baba Olacağım: Anne/Baba Rolleri

Eğitim bilgisel ve yoğun olarak uygulamalı (yaşantısal) bir eğitimdir. Bu eğitimde anne baba olmayı planlayan ya da olmuş kişilerin var olan anne baba rollerini deneyimlemeleri, bu rollerin çocuklar üzerindeki etkilerini yaşantılamaları ve kendi karakterlerine uygun anne ve baba rolünü alırken bilinçli seçimler yapmaları amaçlanmaktadır.

Müjde! İkiziniz Oldu: İkiz-Üçüz Çocuklar Yetiştirirken Nelere Dikkat Etmemiz Gerekir?

Anne- baba olmak sonradan öğrenilen çok keyifli ama zaman zaman da zor bir süreçtir. Bazı anne babalar ise bu durumu ikiz ve üçüz çocukları nedeni ile daha da zor yaşarlar. Bu eğitimde, ikiz veya üçüz çocuklarının bakış açısından hayatı anlamak, onların hisleri ile empati kurmak ve bu çocukları yetiştirirken zorlandıkları konularda ebeveynlere yol göstermek amaçlanmaktadır.

Eyvah! Çocuğum Büyüyor: Çocukluktan Ergenliğe Aile İlişkileri Çocuğun ergenlik dönemi bir çok anne-babanın korkulu rüyasıdır; kişi çocuğunu artık tanıyamaz olmuştur, onunla nasıl konuşacağını bilemez, hayatında neler olup bittiğini anlayamaz. Bu eğitimde; bu yaşta çocuğu olan anne-babaların işinin kolaylaştırılması ve ergenliğin her iki taraf için de korkulu bir rüya olmasının engellenmesi açısından, bu dönem hakkında bilgi sahibi olmak, ergenlere nasıl yaklaşılacağını öğrenmek ve onların yaşam deneyimlerinin anlaşılmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Ayakları Yere Basan Bir Çocuk İstiyorum: Çocukta Özgüven ve Sorumluluk Geliştirme

Çocukların, kendilerine güvenen, risk almaktan korkmayan, yaptıklarının sonuçlarına katlanan, sorumluluk almaktan çekinmeyen, iç disiplini gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri, hem kendileri hem de çevrelerindeki kişiler açısından büyük bir kazanç olmaktadır. Bu eğitimde, ailelerin çocuklarında özgüven ve sorumluluk geliştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Hayatı Bağımlılığın Etrafında Dönmeye Başladı: Gençlerde Alkol, Uyuşturucu ve İnternet Bağımlılığı Bu eğitimde, bağımlılığın nasıl geliştiği, alkol ve madde kullanımında risk faktörlerinin neler olduğu, internet kullanımının çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri ve bunun hangi noktada bağımlılığa dönüştüğü hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Çocuklarda Ödül ve Ceza Yöntemi Gerçekten Ne kadar Anlamlı? Bu eğitimde ebeveynlerle birlikte, çocuk yetiştirmede sıklıkla başvurulan ödül ve ceza yönteminin gerçekten ne kadar anlamlı olduğu sorgulanacak ve alternatif yaklaşım yolları önerilecektir. Bilimsel veriler ve pratik bilgiler eşliğinde ebeveynler, çocuklarını yetiştirirken uzun vadede arzu edilen davranışın kazanılmasında nasıl etkili olabileceklerini öğreneceklerdir.

Okula Başlıyoruz: Çocuğunuz Okula Hazır mı? Çocuğunuz, sonbaharda ilk kez okula başlayacak. Çocuğunuzun ihtiyaçları ve kendi beklentileriniz doğrultusunda doğru kuruma karar vermek oldukça önemli bir sorumluluk. Hangi kurumun ilke ve değerleri sizin ve çocuğunuzun beklenti ve ihtiyaçları ile örtüşüyor? Doğru karar çocuğunuzun okulu ve öğrenmeyi sevmesi için en önemli adımlardan biri olabilir. Bu eğitimde, okul seçimi yaparken dikkat edilecek konular hakkında aileleri bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

İyi Okuyabilse, Kazanacak: Hızlı ve Etkin Okuma Bu eğitimde; hızlı okumanın yararları, okuma ile göz-beyin ilişkisi, hızlı okumayı engelleyen frenler ve çözümleri hakkında bilgi verilecektir. Bu çalışmada; SBS ve ÖSS’ye hazırlanan öğrencilere hızlı ve etkin okuma becerisi kazandırmak ve gözün kavrama alanını genişletip daha hızlı odaklanmasını sağlamak, göz oryantasyonunu güçlendirmek, bütünü algılama becerisini geliştirmek, gözün bloklar halinde okumasını sağlamak ve seçmeli okumayı öğretmek amaçlanmaktadır.